Dlaczego fioletowe szkło

Proč fialové sklo

Slunce vyzařuje viditelné a neviditelné světlo. Viditelné spektrum se stává rozlišitelné naším okem, když je bílé světlo směřuje přes skleněnou hranolu. zároveň ale světlo obsahuje i část, která je pro lidské oko neviditelná a leží v okruhu infračervených elektromagnetických vlnových délek a UV-A.


Sluneční světlo umožňuje růst všem rostlinám. Pokud jsou ale i nadále vystaveny slunci po dosažení dospělosti, vliv světla se změní a urychluje proces molekulárního rozpadu. Miron fialové sklo funguje jako přirozený filtr, který propouští jen UVA, které chrání a zlepšuje kvalitu prospěšných a citlivých látek.

V současné době je k dispozici mnoho obalového materiálu, následující graf ale znázorňuje kvalitu právě fialového skla a do jaké míry propouští světlo.


DLACZEGO FIOLETOWE SZKŁO?

Słońce emituje promieniowanie widzialne i niewidzialne. Światło (promieniowanie widzialne) to ta część widma elektromagnetycznego, którą widzi nasze oko. Jednocześnie jednak światło składa się z części, która jest niewidoczna dla ludzkiego oka i znajduje się w zakresie długości fal elektromagnetycznego promieniowania podczerwonego a także promieniowania ultrafioletowego.

 

Światło słoneczne umożliwia wzrost wszystkich roślin. Ale jeśli nadal są wystawiane na działanie słońca po osiągnięciu dojrzałości, wpływ światła ulega zmianie i przyspiesza proces rozpadu molekularnego. Szkło fioletowe Miron działa jak naturalny filtr przepuszczający tylko światło słoneczne, które chroni i dba o zachowanie wysokiej jakości dobroczynnych i wrażliwych substancji.

 

W chwili obecnej mamy do dyspozycji wiele materiałów opakowaniowych. Poniższy graf pokazuje jakość fioletowego szkła i w jakim stopniu przepuszcza światło.

 

 

 

Szkło buteleczki Miron Violet odbija całe spektrum światła widzialnego, z wyjątkiem części fioletowej.

Jednocześnie przepuszcza promieniowanie w zakresie widma UV-A i światła podczerwonego. To unikalne połączenie zapewnia optymalną ochronę przed starzeniem się, która jest uwalniana przez światło widzialne, poprzez co przedłuża żywotność i efektywność produktu.

 

W celu uzasadnienia tych dobrodziejstw i twierdzeń spółka Miron Violet Grass AG przeprowadziła serię testów przy współpracy z instytucjami naukowymi. Między innymi przeprowadzono eksperyment mikrobiologiczny z pomidorami, aby udowodnić, że buteleczki Miron Violet glass są gwarancją ochrony żywności. Test polegał na tym, że umieszczono pomidorki cherry w zwykłej buteleczce oraz w buteleczce Miron Violet glass na okres 7 miesięcy w temperaturze pokojowej z ekspozycją na światło słoneczne. Zmiany mikrobiologiczne na pomidorach znajdujących się w buteleczce ze zwykłego szkła były widoczne gołym okiem, podczas gdy pomidory umieszczone w buteleczkach Miron nie wykazywały żadnych zmian koloru czy oznak wysychania.

 


 


Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep your e-shop secure, we need you to log in again.

Thank you for your understanding.

Zaloguj sie