Dlaczego fioletowe szkło

Proč fialové sklo

Slunce vyzařuje viditelné a neviditelné světlo. Viditelné spektrum se stává rozlišitelné naším okem, když je bílé světlo směřuje přes skleněnou hranolu. zároveň ale světlo obsahuje i část, která je pro lidské oko neviditelná a leží v okruhu infračervených elektromagnetických vlnových délek a UV-A.


Sluneční světlo umožňuje růst všem rostlinám. Pokud jsou ale i nadále vystaveny slunci po dosažení dospělosti, vliv světla se změní a urychluje proces molekulárního rozpadu. Miron fialové sklo funguje jako přirozený filtr, který propouští jen UVA, které chrání a zlepšuje kvalitu prospěšných a citlivých látek.

V současné době je k dispozici mnoho obalového materiálu, následující graf ale znázorňuje kvalitu právě fialového skla a do jaké míry propouští světlo.


DLACZEGO FIOLETOWE SZKŁO?

Słońce emituje promieniowanie widzialne i niewidzialne. Światło (promieniowanie widzialne) to ta część widma elektromagnetycznego, którą widzi nasze oko. Jednocześnie jednak światło składa się z części, która jest niewidoczna dla ludzkiego oka i znajduje się w zakresie długości fal elektromagnetycznego promieniowania podczerwonego a także promieniowania ultrafioletowego.

 

Światło słoneczne umożliwia wzrost wszystkich roślin. Ale jeśli nadal są wystawiane na działanie słońca po osiągnięciu dojrzałości, wpływ światła ulega zmianie i przyspiesza proces rozpadu molekularnego. Szkło fioletowe Miron działa jak naturalny filtr przepuszczający tylko światło słoneczne, które chroni i dba o zachowanie wysokiej jakości dobroczynnych i wrażliwych substancji.

 

W chwili obecnej mamy do dyspozycji wiele materiałów opakowaniowych. Poniższy graf pokazuje jakość fioletowego szkła i w jakim stopniu przepuszcza światło.

 

 

 

Szkło buteleczki Miron Violet odbija całe spektrum światła widzialnego, z wyjątkiem części fioletowej.

Jednocześnie przepuszcza promieniowanie w zakresie widma UV-A i światła podczerwonego. To unikalne połączenie zapewnia optymalną ochronę przed starzeniem się, która jest uwalniana przez światło widzialne, poprzez co przedłuża żywotność i efektywność produktu.

 

W celu uzasadnienia tych dobrodziejstw i twierdzeń spółka Miron Violet Grass AG przeprowadziła serię testów przy współpracy z instytucjami naukowymi. Między innymi przeprowadzono eksperyment mikrobiologiczny z pomidorami, aby udowodnić, że buteleczki Miron Violet glass są gwarancją ochrony żywności. Test polegał na tym, że umieszczono pomidorki cherry w zwykłej buteleczce oraz w buteleczce Miron Violet glass na okres 7 miesięcy w temperaturze pokojowej z ekspozycją na światło słoneczne. Zmiany mikrobiologiczne na pomidorach znajdujących się w buteleczce ze zwykłego szkła były widoczne gołym okiem, podczas gdy pomidory umieszczone w buteleczkach Miron nie wykazywały żadnych zmian koloru czy oznak wysychania.